Biệt thư 2 tây âu

Biệt thư 2 tây âu

Khung cảnh tuyệt vời

Biệt thư 2 tây âu

Danh mục dự án: 
Chủ đầu tư: 
Nguyễn Thị X
Số tầng: 
2
Diện tích: 
25x65m2

Quá trình thực hiện CT Biệt thư 2 tây âu